شروع با وردپرس

ابتدا دو نکته » این؛ اولین دیدار عمیق و ژرف من با سیستم وردپرس هست، لذا اصلا در وردپرس حرفه ای نیستم. دوم اینکه اصولا تا اینجای کار به تخصصم در php متکی بودم نه هسته وردپرس (درحال یادگیری هستم).

شکیبایی در امتداد یک دهه

روز و ماهش رو خاطرم نیست، اما حدود سال ۸۵ بود. آره؛ اولین باری که تصمیم گرفتم یه وبلاگ داشته باشم مربوط به ۱۰ سال پیشه. گمان میکنم اون موقع فردوس یه کافی نت بیشتر نداشت (کافی‌نت خاک‌پاک)، با مکافات…