شروع با وردپرس

ابتدا دو نکته » این؛ اولین دیدار عمیق و ژرف من با سیستم وردپرس هست، لذا اصلا در وردپرس حرفه ای نیستم. دوم اینکه اصولا تا اینجای کار به تخصصم در php متکی بودم نه هسته وردپرس (درحال یادگیری هستم).

اعتقاد بدون تعصب

چند وقت پیش یه پست تو اینستاگرام گذاشتم با این محتوا «صلح مدنی، تعامل اجتماعی» منشاء این جمله و خط فکری، کتابی بود از پیتر برگر با عنوان اعتقاد بدون تعصب؛ در نگاه اول این جمله خیلی زیبا و آرمانی…

شکیبایی در امتداد یک دهه

روز و ماهش رو خاطرم نیست، اما حدود سال ۸۵ بود. آره؛ اولین باری که تصمیم گرفتم یه وبلاگ داشته باشم مربوط به ۱۰ سال پیشه. گمان میکنم اون موقع فردوس یه کافی نت بیشتر نداشت (کافی‌نت خاک‌پاک)، با مکافات…

اولین دیگر

امیر هستم[۲۵ ساله]؛ در مرحله اول یه همسر و پدر، که این پیوند های عاطفی به ترتیب بیش از ۸ و ۴ سال قدمت دارن. به گذشته که فکر میکنم اولین گزاره هایی که از ذهنم عبور میکنه، جاده پر…