علاقه، شاید استعداد

بعد از مدتها که دست به قلم نبرده بودم تصمیم گرفتم نقاشی جدیدی بکشم و در طول روز هرموقع که وقت کردم یک مقدارش رو انجام بدم. من واقعا به این هنر علاقه مندم و برام لذت بخشه.😊 البته در…